یک کلام از مدیر

در طول زندگی چند بار مرده ام و چند بار زنده شده ام ,آنگاه که از خدا دور شده ام مرد ه وآنگاه که به او نزدیک شده ام ------>متولد

خدایا از تو می خواهم که هیچ گاه نمیرم

مرگم را تولد قرار ده !.

دوستت دارم......

/ 0 نظر / 10 بازدید