یارانه

از خیابون که در حال گذر باشی شاید نگاهت به یک فردی که اصالتا افغانیست ولی داره توی کشور مازندکی میکنه بیفته یه دفعه تو ذهنت جرقه میزنه که راستی این بنده خدا هم داشت الکی الکی پول من و تو رو به جیب میزدا

شاید بگی چه جوری   خیلی ساده  وقتی که نون میخرید برق مصرف میکردو.................

خلاصه از هر چیزی که بهش یارانه تعلق میگرفت استفاده میکرد در واقع داشت پول منو تو رو به جیب میزد که این مشکل هم با هدفمندی یارانه ها تا حد زیادی بر طرف میشه

حالا فکرشو بکن که چقدر افراد خارجی تو کشورمون بودند وسالیانه چقدر از سرمایه کشور رو به راحتی به باد میدادن.............

خدا رو شکر که کمکم داره این مشکلات برطرف میشه..........

باید برای هدفمندی یارانه ها جشن میگرفتیملبخند

داریوش

/ 0 نظر / 9 بازدید